type 9 (autiwerking)

- vanaf 1 september 2015 -


www.oost-vlaanderen.be

  • Onze autiklassen in de picture! ("OOST-VLAANDEREN INFORMEEL"). Klik!
     

  • film "type 9 in het Provinciaal Onderwijs" Klik!

     

Vanaf september 2015 wordt in onze school type 9 opgericht.

inschrijfmomenten:

INSCHRIJVINGEN voor schooljaar 2018-2019 kunnen vanaf nu.
Steeds na telefonische afspraak (052/39 70 29).

Voor wie?

Type 9 is bestemd voor kinderen met ASS (autismespectrumstoornis) en die geen verstandelijke beperking hebben.

Op basis van gespecialiseerde multidisciplinaire diagnostiek met inbegrip van een psychiatrisch onderzoek, wordt n van deze problematieken vastgesteld:

-de autistische stoornis;
-een pervasieve ontwikkelingsstoornis (stoornis waarbij de ontwikkeling ernstig verstoord is op het gebied van sociale interactie, communicatie en waarbij men stereotype gedragingen en interesses heeft.)

Kinderen kunnen op onze school terecht vanaf de leeftijd van zes jaar tot en met 13 jaar.

 

Wat is autisme?

Kinderen met een autismespectrumstoornis kunnen heel verschillend zijn, maar ze hebben doorgaans vooral problemen op onderstaande vlakken:

* Beperkingen in de sociale interactie (moeilijk samen spelen, op een verkeerde manier contact zoeken met anderen, geen inlevingsvermogen,  )

* Beperkingen in de communicatie (geen onderliggende boodschappen zien, moeilijk beurtnemen, geen beeldspraak begrijpen, )

* Beperkingen in het verbeeldend vermogen (weerstand tegen verandering, rigied in denken en handelen, zich verliezen in details, zich niet kunnen organiseren/plannen, )

 

 

Werking van een klas in type 9:

-  beperkt aantal leerlingen in n klas

-  aangepaste leeromgeving

-  individueel dagschema

-  individueel curriculum, met naast de schoolse vaardigheden zoals taal en rekenen, ook bijzondere aandacht voor sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, huishoudelijke vaardigheden en vrije tijdsinvulling

-  intensieve samenwerking met ouders

Deze werking wordt gedragen door een team van  leerkrachten en logopedisten, met ondersteuning van een orthopedagoge.

Bel vrijblijvend voor meer inlichtingen naar de school op het nummer 052/39 70 29 of stuur een mail naar info@claevervelt.be

 

    Dirk Bas        

webmaster

     

sitemap