de functionele groep
binnen type basisaanbod


www.oost-vlaanderen.be

ontstaan:

Enkele jaren geleden werden we meermaals geconfronteerd met leerlingen die afhaakten binnen een bepaalde reken- en/of taalgroep. Wat het meest opviel bij deze leerlingen, was het niet kunnen opbouwen en uitvoeren van een analytisch denkproces én het ontbreken van een werkhouding.

Ze slaagden er niet in om tot een goed resultaat te komen.
Ondanks de nodige therapie, maakten deze leerlingen geen
vooruitgang.


Daarenboven vertonen de meeste leerlingen een ernstige reken- of taalstoornis,
waardoor bepaalde mentale functies te moeilijk zijn en velen zitten als het ware aan

het plafond van hun “theoretisch kunnen en kennen”.
 

 

om aan deze leerlingen een nog beter aangepast onderwijs te bieden, heeft het schoolteam besloten een "functionele klas" op te starten.

 

doelstelling:

        

Deze klas heeft als doelstelling de leerlingen “praktische leerdoelen en kennis”
bij te brengen en in te oefenen.
Deze kennis moet hen later in dienst stellen om, binnen de gewone arbeids-
en leefomgeving en werksituatie zelfstandig te functioneren en handelen.
Het leerstofaanbod wordt door de leerkracht bepaald, deels gebaseerd op
het leerplan, deels door de problemen die de leerlingen vertonen.
Er wordt nagegaan waar de leerlingen nu, maar vooral later, het meeste
baat bij hebben.
 

praktische uitwerking:

…Een greep uit de vele activiteiten…

Deze groep telt met opzet een beperkt leerlingenaantal, teneinde de 
leerlingen optimaal te begeleiden.
Veelal wordt uitgegaan van concrete situaties, van hun ervarings- 
en belevingswereld, zodat de leerlingen meer betrokken zijn en de noodzaak
van de aangeboden leerstof inzien. Vb.: bij het leren betalen, gaan we ook 
concreet winkelen.

Om leerlingen met werkhoudingsproblemen te begeleiden, werken we 
met de zelfinstructiemethode van Meichenbaum (“Wat moet ik doen?”, “Hoe doe ik het?”, “Ik doe het!”, “Ik controleer het!”)

Het zelfstandig werken wordt bevorderd en gestimuleerd door werkvormen 
als “hoekenwerk”, “contractwerk”, …

Ten einde de leerlingen mondiger te maken, een eigen mening te laten vormen,
komen wekelijks “gesprekstechnieken” aan bod: een carrouselgesprek, een 
discussie met de lege stoel…

 

  ă   Dirk Bas        

webmaster

     

sitemap