handvaardigheid
 


www.oost-vlaanderen.be

 

"ik ben niet handig !"
                   
"het is te moeilijk !"

                     "ik ben niet creatief genoeg"  
 

"ik doe dat niet graag !"

                                                    "ik kan dat niet !"

 

Dit horen we vaak bij het begin van een nieuw schooljaar.

Na kennismaking met het vak "handvaardigheid" ervaren onze kinderen

het tegendeel, want:...

 

                  

                                        

Handvaardigheid in "Claevervelt" is:
  • creatief denken en werken volgens eigen mogelijkheden.
  • leren zien, waarnemen, ontdekken, durven experimenteren.
  • materialen zien, voelen, ruiken,...
  • kennismaking en leren werken met verschillende materialen: klei, gips, steen, stof, natuurmaterialen,...

Een paar keer per schooljaar kunnen de werkjes van de leerlingen ook bewonderd worden tijdens een tentoonstelling. Er is een tentoonstelling met de jaarlijkse kerstmarkt op het einde van het eerste trimester en ook op het einde van het schooljaar kunnen de werkjes bewonderd worden. Meestal gaat dit gepaard met een oudercontact.

 

    Dirk Bas        

webmaster

     

sitemap