muzische vorming


www.oost-vlaanderen.be

 

Muzische vorming speelt een belangrijke rol in het ontwikkelingsproces van alle kinderen, niet enkel op gebied van kennis en vaardigheden, maar ook op het vlak van attitudes.

Door muzisch handelen ontwikkelen kinderen een kritische houding en een persoonlijke smaak. Ze leren hun voorkeur bepalen, verwoorden en verduidelijken.

De term expressie wordt eveneens gehanteerd in de lessen MV.

Expressie betekent (gevoels)uitdrukking. Leren zeggen ťn tonen wat je precies bedoelt en hoe je je voelt. Je uitdrukken kan je op verschillende manieren, via woord,beweging,muziek, Ö .

De nadruk in de lessen MV ligt op woord en beweging (= drama), maar ook de andere domeinen van MV komen aan bod (zijnde:muziek,dans en media).

Enkel beeldende kunst komt niet aan bod in het jaarplan omdat de lln reeds twee lesuren per week beeldende kunst krijgen.

 

Waarom ligt de nadruk in de lessen MV op drama?

 

Kinderen met leer- en taalmoeilijkheden hebben meer moeite met het uiten en verwoorden van hun gevoelens en ideeŽn, daarbij komt nog dat zij vaak kampen met een negatief zelfbeeld. 

Drama lijkt mij daarom een geschikt medium om te hanteren in de lessen MV. Via drama wordt namelijk het denken,het handelen en de taal gestimuleerd. Verder ontdek je a.h.v. drama ook voor een stuk wie je bent en wat je allemaal kan en niet kan, wat uiteindelijk belangrijk is om een positief zelfbeeld op te bouwen. Pas wanneer een kind zich goed voelt in zijn vel zal het openstaan voor wat er rondom hem gebeurt en interesse tonen om nieuwe dingen te leren.

Drama is eveneens een medium, een methode om een doel te bereiken dat de vakken overstijgt.

Kinderen krijgen namelijk de kans om via drama een deel van hun persoonlijkheid te ontdekken en dit ook te uiten. Via drama leren de leerlingen hun gevoelens en ideeŽn over te brengen met behulp van taal en gebaar (woord en beweging).

De kinderen worden geconfronteerd met zichzelf en met andere persoonlijkheden en leren hiermee om te gaan.

Ze leren ook voor een groep mensen iets duidelijk te tonen en te zeggen. Ze durven de situatie te spelen voor hun klasgenoten, zo leren ze voor zichzelf op te komen en hun standpunt duidelijk te maken.

Maar drama is ook een vorm van expressie. Ontdekken wat je allemaal kan met je lichaam.

Naar theater

In de loop van het schooljaar gaan al de klassen eenmaal naar een theatervoorstelling kijken. Deze voorstelling wordt voorbereid en naverwerkt in de lessen MV a.h.v. specifiek lesmateriaal.

 

    Dirk Bas        

webmaster

     

sitemap