welkom op de website van

PSBLO Claevervelt!!!
 Provincie Oost-Vlaanderen

 

 

 


CLAEVERVELT
Provinciale School voor Buitengewoon Lager Onderwijs

Klaverveld 6
9255 Buggenhout

Tel.: 052/39.70.29
fax: 052/33.00.15

info@claevervelt.be

 PSBLO Claevervelt
is een school voor buitengewoon lager onderwijs.
We hebben in onze school twee afdelingen:
buitengewoon onderwijs type basisaanbod  

en

buitengewoon onderwijs type 9 (voor normaal begaafde kinderen met een autismespectrumstoornis).


PSBLO Claevervelt
is een provinciale school. De provincie Oost-Vlaanderen is de Inrichtende Macht van de school. De Inrichtende Macht is de eigenlijke organisator van de school. Ze richt dus niet alleen het onderwijs in, ze is ook verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming. De directie staat in voor de dagelijkse leiding van de school.

 

    Dirk Bas        

webmaster

     

sitemap