orthopedagoge


www.oost-vlaanderen.be

 

De primaire taak van een orthopedago(o)g(e) in het Buitengewoon Onderwijs bestaat erin de school te begeleiden in het zo goed mogelijk afstemmen van het pedagogische aanbod van de school op de specifieke onderwijsleerbehoeften van de leerlingen.


 

  • Zij vormt een pedagogische ondersteuning voor de school.
  • Zij test de leerlingen (IQ, schoolse vaardigheden,...) en volgt de evolutie van de leerlingen nauwgezet op.
  • Zij bewaakt de continu´teit, eenvormigheid en doorstroming van de handelingsplanning van het hele team.
  • Zij organiseert de nascholing voor de leerkrachten en tracht op die manier nieuwe pedagogische en orthodidactische inzichten te implementeren in de schoolse werking, zodat wij kwaliteitsonderwijs kunnen blijven bieden aan onze leerlingen.

 

  Ń   Dirk Bas        

webmaster

     

sitemap