pedagogisch project, waarden en
schoolvisie


www.oost-vlaanderen.be

 

Missie van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (P.O.V.) . Klik!     (Adobe PDF icon printversie in PDF: klik!)

de waarden van het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (P.O.V.). Klik!

schoolvisie van PSBLO Claevervelt. Klik!     (Adobe PDF icon printversie in PDF: klik!)


de missie van het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, ook ondertekend door onze Inrichtende Macht (provinciebestuur Oost-Vlaanderen).*

Provinciaal onderwijs biedt pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs dat flexibel inspeelt op hedendaagse ontwikkelingen en regionale eigenheden.

Professionele medewerkers staan borg voor een brede persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en cursisten in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden.

Wij zetten in op innovatie in een eigentijdse infrastructuur. We werken met dynamische leermiddelen en methodieken en hebben bijzondere aandacht voor welzijn, milieu en duurzaamheid.

We garanderen een inspirerende en motiverende leer-, leef- en werkomgeving.

Wij respecteren eigenheid, waarderen inzet, betrokkenheid en creativiteit. We streven naar het welbevinden van elke persoon en versterken de aanwezige talenten.

Wij bieden kansen en uitdagingen voor iedereen.

(*deze missie vervangt het voormalige "pedagogisch project" van onze inrichtende macht)

 

 

Waarden Provinciaal Onderwijs Vlaanderen.

De basiswaarden die Provinciaal Onderwijs Vlaanderen hanteert om deze missie te vervullen zijn:

  • respect;
  • samenwerking;
  • openheid;
  • professioneel handelen;
  • resultaatgerichtheid;
  • betrokkenheid.

Deze waarden worden weerspiegeld in de realisaties van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen.

Zij bepalen ook de interne werking en activiteiten van alle medewerkers van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen.
 

 


Schoolvisie van P.S.B.L.O. Claevervelt.

klik op een tekstvak om de bijhorende tekst te lezen!


 

 

    Dirk Bas        

webmaster

     

sitemap