de speelleerklassen


www.oost-vlaanderen.be

 

Mijn kind:

 • is moeilijk verstaanbaar.

 • praat niet met goedgebouwde zinnen.

 • kent zijn kleuren nog niet.

 • kan nog geen mooi kindje tekenen.

 •  kleurt nog niet binnen de lijntjes.

 •  is erg onhandig in zijn bewegingen.

 • onthoudt moeilijk liedjes en gedichtjes.

 • kan zich niet zelfstandig aankleden.

 • is vlug afgeleid, concentreert zich niet goed.

 • kan geen logisch verhaal vertellen.

 • kan nog niet rijmen.

 • knipt niet op de lijntjes.
 

Het C.L.B. zegt dat mijn kind nog niet schoolrijp is!

  

De speelleerklas geeft dan extra kansen aan je kind!

Gedurende 1 schooljaar wordt intensief gewerkt  om je kind startklaar te maken voor het leren lezen, schrijven en rekenen. Volgende zaken komen aan bod:

taal:

uitspraak verbeteren, woordenschat uitbreiden, zinsbouw, taaldenken,...

auditief en visueel:

waarnemen, onderscheiden, ontleden, samenvoegen en onthouden,...

psychomotoriek:

lichaamsschema, houding, vingermotoriek, oog-handco÷rdinatie,...

voorbereidend rekenen:

rekenbegrippen inoefenen en toepassen, groeperen en sorteren, teloefeningen, cijferkennis, ...

werkhouding:

concentratie, doorzettingsvermogen, planmatig werken, ...

tijd- en ruimtebeleving:

richtingsbesef links en rechts, ruimtelijke begrippen, ritme,...

 

  Ń   Dirk Bas        

webmaster

     

sitemap