type basisaanbod


www.oost-vlaanderen.be

 

Voor wie?

Voor leerlingen van 6 tot 13 jaar die ondanks redelijke aanpassingen niet in staat zijn om het gemeenschappelijk curriculum te blijven volgen in het gewoon onderwijs.

Type basisaanbod vervangt vanaf 1 september 2015 de vroegere types 1 en 8

 

Aanpak?

  • Leerinhouden die dicht aanleunen bij die van het gewoon onderwijs
  • Aangepaste didactiek
  • Ervaringsgericht leren
  • Afstemming op de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van de leerling
  • Paramedische ondersteuning (orthopedagoge, logopedisten,...)
  • Regelmatige evaluatie en bijsturing

 

Wat na BuBaO type basisaanbod?

Na twee schooljaren evalueren we of je kind terug kan aansluiten in het gewoon onderwijs of een verlenging type basisaanbod krijgt.

 

Wat heb je nodig om te kunnen inschrijven in type basisaanbod?

Een verslag M-decreet type Basisaanbod uitgereikt door een C.L.B. (Centrum voor Leerlingbegeleiding)

    Dirk Bas        

webmaster

     

sitemap