voor wie zijn wij er?


 Provincie Oost-VlaanderenWij zijn een school voor jongens en meisjes van 6 tot 13 jaar met leermoeilijkheden (type basisaanbod) of met een normale begaafdheid maar met een autismespectrumstoornis (A.S.S. / type 9)

Je kind kan slechts ingeschreven worden 
op onze school als het beschikt over een inschrijvingsattest dat de toelating in het buitengewoon onderwijs type basisaanbod of type 9 bevestigt.

Kinderen die op onze school terechtkomen, hebben een fase van negatieve ervaringen en faalangst achter de rug.

De meesten hebben reken- of taalproblemen, anderen vallen op omdat ze traag, of overbeweeglijk, onhandig, snel afgeleid zijn of moeilijk kunnen onthouden.

De problemen hebben zich ondertussen zo opgestapeld dat het kind als moeilijk ervaren wordt op school en/of thuis. Vaak wordt het kind uitgestoten door klasgenootjes en gaat het niet graag meer naar school.

                                                             Wij willen hen opnieuw in hun eigen kunnen laten geloven!

Wij willen ze helpen hun zelfrespect op te bouwen!

Wij willen hen leren ervaren dat succes in het onderwijs ook voor hen mogelijk is!


 

 

    Dirk Bas        

webmaster

     

sitemap